Pridėti kainų pranešimą

Tavex ID naudojimo sąlygos

Tavex ID paslaugos naudojimo sąlygos

Apibrėžimai ir terminai

Paslaugos teikėjas – SIA „TAVEX“, įm. kodas 40003585673, Elizabetes iela 21A-103, Ryga, LV-1010 (toliau Paslaugų teikėjas).
Programėlė – tai asmeninis tauriųjų metalų ir valiutų investicijų portfelis „Tavex ID“, kuriame vartotojas prideda informaciją apie tauriųjų metalų ar valiutų pirkimą ar pardavimą, siekdamas valdyti investicijas, sekti investavimo rezultatus ir rinkos tendencijas, naudojantis rinkos priemonėmis – kainų grafikais, pageidaujamų kainų pranešimais, kainų prekybos robotu.
Vartotojas – svetainės tavex.lv vartotojas, užsiregistravęs Tavex ID.
Prekės – aukso ir sidabro monetos ir luitai.

Bendrosios sąlygos

1. Norėdami naudotis programėle, tapkite vartotoju prisiregistruodami čia.
2. Prieš pradėdamas naudotis programėle, vartotojas privalo perskaityti šias Sąlygas. Patvirtinus registraciją, laikoma, kad vartotojas susipažino ir sutinka su šiomis Sąlygomis.
Programėlės paskirtis ir funkcionalumas
3. Programėlės paskirtis – suteikti vartotojui nemokamą ir paprastą būdą valdyti investicijas į fizinius tauriuosius metalus – aukso ir sidabro monetas bei luitus, ir naudotis plačiu investicijų ir demonstracinio portfelio funkcionalumu. Papildoma programėlės paskirtis – suteikti vartotojui galimybes tobulinti investicijų į tauriuosius metalus suvokimą ir finansinį raštingumą investavimo srityje.
4. Programėlė suteikia tokias galimybes:
4.1. investicijų portfelį, į kurį galima įtraukti prekes iš Paslaugų teikėjo siūlomų prekių sąrašo, nurodant pirkimo kainą ir datą.
4.2. automatinį produktų įtraukimą į investicijų portfelį, jei prekė perkama elektroninėje parduotuvėje;
4.3. galimybę siųsti Paslaugos teikėjui prašymą parduoti prekes;
4.4. prekės statuso pakeitimą į „Parduota“, nurodant pardavimo kainą ir datą, užtikrinant investicijų valdymą ir ataskaitą vienoje vietoje;
4.5. demonstracinį portfelį, t. y. investicijų portfelio mokomoji aplinką, kurioje galima papildyti prekes ir sekti jų investicijų rezultatus realiai neperkant produktų;
4.6. pranešimą apie pageidaujamą kainą – galimybę nurodyti programėlei siųsti vartotojui el. paštu automatinį pranešimą, kai pageidaujamos pirkimo ar pardavimo kainos, remiantis nustatymais, artėja prie faktinių pardavimo ar atpirkimo kainų;
4.7. pardavimo robotą PriceBot – galimybę nurodyti programėlei siųsti vartotojui elektroniniu paštu automatiškai parengtą išankstinio mokėjimo sąskaitą, jei pageidaujama prekės pardavimo kaina sutaps su faktine prekės pardavimo kaina;
4.8. suasmenintus tauriųjų metalų kainų grafikus – galimybę internetu nusistatyti suasmenintus aukso ir sidabro kainų grafikus, nurodant tauriojo metalo rūšį, laikotarpį, grafiko rodymo tipą;
4.9. investicijų ir demonstracinio portfelio apibendrinimą, apskaičiuojant tokius rodiklius, kaip investuota suma, grąža, pelnas, portfelio atpirkimo vertė;
4.10. investicijų ir demonstracinio portfelio atpirkimo vertės grafinis vaizdavimas;
4.11. pasaulinės tauriųjų metalų rinkos kainų keitimo įrankis, suteikiantis vartotojui galimybę rankiniu būdu keisti tauriųjų metalų rinkos kainą, siekiant išsiaiškinti, kaip pasaulinės rinkos kainų svyravimai gali daryti įtaką investicijų portfelio vertei ir kapitalo prieaugiui ar nuostoliui.

Asmens duomenų tvarkymas

5. Asmens duomenų valdytojas yra SIA „Tavex“, įm. kodas 001880.
6. Siekiant sukurti atskirą vartotojo paskyrą ir užtikrinti visą programėlės funkcionalumą, registruodamasis programėlėje, vartotojas sutinka nurodyti savo vardą, pavardę, el. paštą ir gimimo datą.
7. Jei vartotojas, naudodamasis programėle, internetinėje parduotuvėje ketina pateikti greitus ar automatizuotus užsakymus arba kreipiasi dėl prekės atpirkimo, vartotojas sutinka paskyros nustatymuose papildomai nurodyti asmens kodą ir kontaktinę informaciją (adresą, telefono numerį). Vartotojui paskyroje nenurodžius tokių asmens duomenų, asmens duomenų reikalaujama Užsakymo įforminimo metu arba pildant paraiškos formą, siekiant laikytis buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ir kad „Tavex“ galėtų išsiųsti ir išduoti užsakymą tam tikram asmeniui.
8. Vartotojas turi teisę paskyros nustatymuose papildyti arba redaguoti savo informaciją.
9. Vartotojas sutinka, kad Paslaugos teikėjas vartotojo nurodytu el. pašto adresu siųstų informaciją apie programėlės funkcionalumo pakeitimus ir atnaujinimus, Paslaugų teikėjo naujienas ir tinklaraščio įrašus bei susisiektų informuoti apie šių ir kitų sąlygų pakeitimus.
10. Jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, vartotojas turi teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Ši teisė negalioja, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, kylančiu iš teisės aktuose numatytų pareigų.
11. Vartotojas turi teisę atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis ir reikalauti ištrinti vartotojo paskyrą, apie tai informuodamas Paslaugų teikėją el. paštu: tavex@tavex.lv.
12. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungoje / Europos ekonominėje erdvėje (ES / EEE), Programėlės naudojimas nereiškia, kad jie gali būti perduodami ir tvarkomi šalyse už ES / EEE ribų.

Kitos sąlygos

13. Paslaugų teikėjas jokiais būdais neatsako už bet kokius vartotojo patirtus ar galimus nuostolius dėl naudojimosi programėle ir joje teikiamomis paslaugomis;
14. Programėlė yra informacinė, bet kokia vartotojo paskyroje pridėta prekė yra tik informacinis prekės atvaizdavimas virtualioje aplinkoje. Paslaugos teikėjas fiziškai nesaugo vartotojų prekių.
15. Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už tauriųjų metalų kainų svyravimus pasaulio finansų rinkose ir negali joms daryti įtakos.
16. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pridėti arba atšaukti bet kokias programėlės funkcijas ar sprendimus.
17. Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra nurodyti tam tikros prekės atpirkimo vertę, remdamasis fizinės tauriųjų metalų rinkos situacija. Atpirkimo vertė yra realus pasiūlymas pirkti iš vartotojo prekę už siūlomą kainą mažmeniniais kiekiais.
18. Programėlėje nurodytas kapitalo prieaugis / nuostolis ir grąža skaičiuojami lyginant į tauriuosius metalus investuotą sumą ir atpirkimo vertę. Kapitalo prieaugio / nuostolio ir grąžos rodikliai yra informacinio pobūdžio ir kinta keičiantis atpirkimo kainoms (kainų pokyčiai priklauso nuo tauriųjų metalų kainų svyravimų finansų rinkose), o tai reiškia, kad realus kapitalo prieaugis arba nuostolis atsiras tik tada, kai bus parduoti produktai.
19. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kuriuo metu nustatyti ir keisti techninius ir saugos reikalavimus, taikomus autentifikavimui programėlėje.
20. Vartotojas atsako už tai, kad programėlėje autentifikavimui reikalinga informacija (vartotojo vardas / el. paštas ir slaptažodis) nebūtų atskleista trečiosioms šalims, ir būtų imasi būtinų priemonių saugiam jos naudojimui ir saugojimui.