Pridėti kainų pranešimą

Ką turiu žinoti apie asmens duomenų apsaugą ir klientų informacijos konfidencialumą?

Paskelbė Tavex SIA prieš 1 metus
Aukso kaina (XAU-EUR)
1857,19 EUR/oz
  
+ 17,71 EUR
Sidabro kaina (XAG-EUR)
22,71 EUR/oz
  
+ 0,18 EUR

Būdama finansų įstaiga, „Tavex“ užtikrina klientų asmens duomenų konfidencialumą ir fizinį saugumą.
Pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą „Tavex“ privalo registruoti asmens duomenų tvarkymą Latvijos Respublikos valstybinėje duomenų inspekcijoje. Vadovaujantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, duomenų subjektas neturi teisės susipažinti su savo duomenimis ir reikalauti juos pakeisti, sunaikinti, sustabdyti tvarkymą ar jį uždrausti.
Klientas turi galimybę patikrinti „Tavex“ asmens duomenų tvarkymo registraciją Valstybinės duomenų inspekcijos elektroniniame registre adresu http://www.dvi.gov.lv/.

Jums taip pat gali patikti paskaityti